Aar

Wielki słownik ortograficzny PWN

Aar -ru, -rze a. Aare

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak...
  • ... naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b...
  • ... rozdz. 8). Pośrednie metody obliczania bilansu masy lodowców z wykorzystaniem AAR muszą więc uwzględniać wspomniane zastrzeżenia.
    W opracowaniach modelowych tego typu...

Encyklopedia PWN

m. w RPA (Prow. Przylądkowa Północna);
Hellaakoski Aaro, ur. 22 VI 1893, Oulu, zm. 28 XI 1952, Helsinki,
fiński poeta, krytyk lit., eseista;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.