Abbasyda

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ab•basyda -dzie, -dę; -dzi, -dów

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wieczność, w sobotę."    BAJKA ARABSKA
    Watek, siódmy kalif z dynastii
    Abbasydów, wnuk Harun-al-Raszyda i syn
    Mottassema, był najdobrotliwszym i...

Encyklopedia PWN

Abbasydzi, Banu al-Abbas, ‘Abbāsiyyūn,
dynastia 37 kalifów arabsko-muzułmańskich, ze stol. w Bagdadzie, panująca 750–1258, pochodząca od Al-Abbasa, stryja Mahometa.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego