Abraxas

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Abraxas (= bóstwo) -sa, -sie a. Abraksas
abraxas (= talizman) -sa, -sie; -sów a. abraksas

Słownik języka polskiego PWN*

abraxas, abraksas
1. Abraxas, Abraksas «bóstwo gnostyckie późnej starożytności, które jako magiczne zaklęcie umieszczano na talizmanach»
2. «talizman z takim wizerunkiem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego