Achab

Wielki słownik ortograficzny PWN

Achab (bibl.) -ba, -bie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tyryjską Izebel. Przyjaźnił się także z królem Judy. Syn jego Achab pogłębił jeszcze tę przyjaźń, oddając za żonę córkę Atalię królowi...
  • ... Klęska głodu srożyła się w Izraelu przez trzy lata. Wtedy Achab, przygnębiony nieszczęściem, zgodził się spotkać z Eliaszem i przystał na...
  • ... Atalia, matka zamordowanego króla judzkiego Ochozjasza, była córką Izebel i Achaba i podobnie jak matka była kobietą silnej woli. Pod jej...

Encyklopedia PWN

Achab, z dynastii Omrydów, data ur. nieznana, zm. 853 p.n.e.,
król staroż. królestwa Izraela (Królestwa Północne) od 873/874 p.n.e.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego