Adam

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Adam -mie; -mowie, -mów: jabłko Adama, ale: Most Adama, Szczyt Adama
Vil•liers de L’Isle-Adam: Au•guste de Vil•liers de L’Isle-Adam, Au•guste’a de Vil•liersa de L’Isle-Adam (a. de Vil•liers de L’Isle-Adam), z Au•guste’em de Vil•liersem de L’Isle-Adam (a. de Vil•liers de L’Isle-Adam), o Au•guście de Vil•liersie de L’Isle-Adam (a. de Vil•liers de L’Isle-Adam)
Adamów -mowa, -mowie; przym.: adamowski

Słownik języka polskiego PWN*

Adam «według Biblii: pierwszy człowiek, ojciec ludzkości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego