Adrast

Wielki słownik ortograficzny PWN

Adrast (mit. gr.) -asta, -aście

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego