Akademia Mohylańska

Wielki słownik ortograficzny PWN

Akademia Mohylań•ska (dziś: Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”) Akademii Mohylań•skiej, Akademię Mohylań•ską

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego