Anglia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ang•lia -lii, -lię; przym.: angielski
Nowa An•glia (region hist.-geogr. w USA) Nowej An•glii, Nową An•glię

Porady językowe

Powtarzanie przyimka
1.06.2020
Szanowni Państwo,
który wariant jest poprawny: Te wydarzenia (we) Francji, (w) Anglii i (w) innych krajach… – czy należy powtarzać przyimek w, czy pomijać, lecz czy nie jest błędem, że jest to w, a nie we, jak w przypadku pierwszego z krajów?
Serdecznie dziękuję, A.B
udzielić
30.06.2010
Witam!
Wielokrotnie zastanawiałam się, która forma jest poprawna (przykład zaczerpnięty z mojej pracy magisterskiej in statu nascendi): „Bank Anglii udzielił nielimitowanej linii kredytowej” czy „Bank Anglii udzielił nielimitowaną linię kredytową”. Jak wygląda ten biernik?
Z góry dziękuję.
Użycie półpauzy
26.01.2018
Przymiotniki (oraz rzeczowniki) złożone z członów równorzędnych zapisujemy z dywizem (stosunki polsko-litewskie, pralka-suszarka). Tymczasem wyrażenia słowne ukazujące relacje zapisywać należy z półpauzą (mecz PolskaAnglia). Czy nie mamy tu do czynienia z niespójnością?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Już nie pamiętam, ostatnio paliłem trawę gdy Tomek emigrował do Anglii, pięć lat temu. To było wtedy, gdy upalili się we...
  • ... Polsce popularność prozy Tolkiena nie jest tak wielka jak w Anglii. Ale jego twórczość wyraęnie wyrasta ponad przeciętność fantastyki czy fantasy...
  • ... chyba dodawać, że pragniemy jak najserdeczniejszych stosunków z wielkimi narodami Anglii i Stanów Zjednoczonych. Nie dziw więc, że naród Polski powitał...

Encyklopedia PWN

Anglia, England Wymowa,
największa i najważniejsza pod względem gosp. część Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Anglia Wschodnia, ang. East Anglia,
królestwo wczesnośredniow., później kraina historyczna obejmująca hrabstwa Norfolk i Suffolk w Anglii;
East Anglia
[i:st a.],
królestwo wczesnośredniow., później kraina historyczna w Anglii, → Anglia Wschodnia.
Wschodnia Anglia, East of England,
region w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, nad M. Północnym;
Nowa Anglia, New England Wymowa,
region hist.-geogr. w północno-wschodniej części USA, między O. Atlantyckim a Appalachami Północnymi;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!