Anglia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ang•lia -lii, -lię; przym.: angielski
Nowa An•glia (region hist.-geogr. w USA) Nowej An•glii, Nową An•glię

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego