Arab

Wielki słownik ortograficzny PWN

Arab (człowiek) -bie; -bowie, -bów
arab (koń) -bie; -by, -bów
arab. (= arabski) a. ar.
Arab Sau•dyj•ski Araba Sau•dyj•skiego, Arabie Sau•dyj•skim; Arabowie Sau•dyj•scy
araby (sandały) -bów

Słownik języka polskiego PWN

arab «rasowy koń do jazdy wierzchem»
• arabka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Antysemityzm nie tylko w stosunku do żydów (Żydów)
20.04.2018
Dlaczego antysemityzm wg słownikowej definicji odnosi się tylko do Żydów jako grupy wyznaniowej lub etnicznej, kiedy Semici wg encyklopedii to ‘wszystkie ludy albo zamieszkujące staroż. Bliski Wschód, albo posługujące się dzisiaj językami z rodziny języków semickich’? Czy w takim razie istnieje oddzielne słowo określające wrogość wobec np. Arabów, czy też na taką sytuację dostępne są jedynie pojęcia ogólne, jak np. rasizm?

Pozdrawiam
pudle, beduiny, czerkiesy
28.01.2010
Bohaterowie opowiadań Stefana Wiecheckiego mówią o Żydach: pudle, beduiny, czerkiesy. Czy są to przezwiska specyficzne dla twórczości Wiecha, czy może znajdują też poświadczenie w innych źródłach?
aja
23.01.2012
Szanowna Poradnio,
jaka jest poprawna forma słowa oznaczającego werset sury? Spotykam się z formą aja, częściej ajat; l.mn. to czasem ajat, czasem ajaty. Czy sposób odmiany ajatów przez arabistów to uzus, czy już poprawność językowa? Według Leksykonu pojęć muzułmańskich (http://www.arabia.pl/content/view/259629/2/): „AJAT – (arab. znak) werset koraniczny. Liczbę ajatów waha się od 6204 do 6236”.
Dziękuję.
E.W.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w kamerze bomba zabiła na miejscu Asima, który siedział najbliżej Araba przeprowadzającego wywiad. Zginął także rozerwany na pół sam dziennikarz, obwiązany...
  • ... czekają na niego najdłużej. Najdłużej, bo ponad dwa tygodnie, czekali Arabowie. Massud powiedział im, by przyszli w południe - wspominał Daszti, paląc...
  • ... pierwszego porwania samolotu.
    1968 Pierwsze porwanie o charakterze politycznym. Trzech
    Arabów uprowadza w Rzymie izraelski samolot do Algieru.
    1976 Czterej porywacze...

Encyklopedia PWN

zootechn. rasa koni gorącokrwistych w typie wierzchowym powstała na Płw. Arabskim, → arabski koń czystej krwi.
Arab States Broadcasting Union
[ạ̈rəb steıts brọ:dka:stıŋ jụ:niən]
(ASBU), fr. Union des radiodiffusions et télévisions des États arabes, Unia Radiofonii Państw Arabskich,
unia radiowo-telewizyjna, zał. 1969 w Chartumie, obecnie z siedzibą w Tunisie.
Arab Bank for Economic Development in Africa
[ạ̈rəb bäŋk fər i:kənọmık dıwẹləpment ın ạ̈frıkə]
→ Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce.
Ajjam al-Arab, Ayyām al-‘Arab, Dni Arabów,
zbiór anonimowych arabskich opowiadań z okresu przedmuzułmańskiego i wczesnego islamu;
Szatt al-Arab, Shaṭṭ al-‘Arab,
rz. w południowo-wschodnim Iraku, w dolnym biegu wyznacza granicę z Iranem (ok. 95 km);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego