As

Wielki słownik ortograficzny PWN

As (imię psa) Asa, o Asie
As (= arsen)
as asa, asie; asy, asów
as ndm: As-dur, as-moll
As-Sadat: An•war as-Sadat, An•wara as-Sadata, o An•warze as-Sadacie
catch-as-catch-can (wolnoamerykanka) ndm
ASA (skala światłoczułości) ndm
Asa (bibl.) Asie, Asę
asami ndm: język asami

Słownik języka polskiego PWN

As «symbol pierwiastka chemicznego arsen»
as I
1. «najwyższa karta w każdym kolorze»
2. «człowiek celujący w czymś»
as II
1. «jednostka masy w starożytnym Rzymie»
2. «drobna miedziana moneta rzymska, bita od IV w. p.n.e.»
as III «dźwięk a obniżony o półton; też: nuta oznaczająca ten dźwięk»
as IV «symbol jednostki czasu attosekunda»
As-dur «gama lub tonacja durowa»
As-moll «gama lub tonacja molowa»
catch-as-catch-can [wym. kecz ez kecz ken]
1. «używanie lub wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków i metod, ułatwiających osiągnięcie celu»
2. «działanie bezplanowe i chaotyczne»
3. «walka zapaśnicza, w której wszystkie chwyty są dozwolone»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

AS Roma i in.
18.03.2003
Czy należy odmieniać nazwy takich klubów sportowych, jak AS Roma, AC Milan, Aston Villa? Np. „Przegraliśmy mecz z AS Roma” czy „...z AS Romą”?
as i głowa
14.03.2003
Chciałabym prosić o wskazanie która z niżej podanych form jest poprawna:
1.
a) Głowa Kościoła Anglikańskiego Arcybiskup X złożył wizytę w Paryżu.
b) Głowa Kościoła Anglikańskiego Arcybiskup X złożyła wizytę w Paryżu.
(przy założeniu, że X jest mężczyzną)
2.
a) Asy lotnictwa - Janowski i Kowalski - wygrali zawody.
b) Asy lotnictwa - Janowski i Kowalski - wygrały zawody.
Mamy tu chyba do czynienia ze związkiem zgody, więc teoretycznie poprawne pod względem gramatycznym powinny być przykłady 1b) i 2b). Wydaje mi się jednak, że pierwszeństwo ma nie forma słowa, ale to, do czego się odnosi – i stąd poprawne są wersje 1 a) i 2 a). Czy mam rację?
Pozdrawiam,
Aleksandra Jasińska
Etiuda As-dur Chopina
19.10.2017
Szanowni Państwo,
WSO podaje hasło Etiuda As-dur Chopina. Czy zgodnie z regułą [73] wyraz etiuda nie powinien być oddany małą literą? Jest tam nawet podobny przykład: IX symfonia Beethovena.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kończą walki o pozycję samorządu w przedsiębiorstwie.
    Helena Łuczywo - szefowa
    AS - ma poważne kłopoty z Pawłem Niezgodzkim, członkiem zarządu "Mazowsza". Niezgodzki...
  • ... spływu okresowo płynących wód powierzchniowych. Zasilana jest pośrednio przez Wadi as-Sawira, który bifurkuje na Wadi Masaud i bezpośrednio ją alimentujący...
  • ... wieloplanszowy najlepszy - spośród 72 - okazał się "Wien 2004" ze zdjęciami asa fotografii Tomasza Tomaszewskiego. Z kalendarzy plakatowych najbardziej podobał się jury...

Encyklopedia PWN

as
[łac.]:
muz. dźwięk, obniżony o półton VI stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
as
[fr. < łac.],
człowiek celujący w czymś; mistrz.
as
[fr. < łac.],
w kartach — najwyższa karta w każdym kolorze, która bije wszystkie pozostałe.
m. w zachodnich Czechach, w kraju karlowarskim, na pograniczu Rudaw i Smreczan, u podnóża góry Háj, w pobliżu granicy z Niemcami.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego