Babilończyk

Wielki słownik ortograficzny PWN

Babiloń•czyk (mieszkaniec Babilonii) -ykiem; -ycy, -yków
babiloń•czyk (mieszkaniec Babilonu – miasta) -ykiem; -ycy, -yków

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Świadczą one, że ten gatunek literacki nie był też obcy Babilończykom i Asyryjczykom. Jeden z utworów, zwany "Poematem o cierpiącym sprawiedliwym...
  • ... kto wraz z nim opuścił Jerozolimę przed zajęciem jej przez Babilończyków (Lam 4, 19-20). W lamentacji tej pod koniec okresu...
  • ... czyli a Lwa). System ten głęboko zapuścił korzenie w astronomii Babilończyków i nawet kilka stuleci po wprowadzeniu znaków zodiaku wciąż pozostawał...

Encyklopedia PWN

staroż. mieszkańcy południowej Mezopotamii,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego