Bajronowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Baj•ronow•ski (od: Byron – czyj?); -scy
baj•ronow•ski (od: Byron – jaki?)

Słownik języka polskiego PWN*

bajronizm
1. «tendencje literackie ukształtowane pod wpływem twórczości i biografii Byrona»
2. «postawa życiowa wzorująca się na bohaterach Byrona»

• bajroniczny, bajronistyczny, bajronowski, bajroński • bajronicznie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego