Balsamo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Bal•samo: Giusep•pe Bal•samo, Giusep•pego (a. Giusep•pe) Bal•sama, o Giusep•pem (a. Giusep•pe) Bal•samie a. ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego