Bi

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Bi (= bizmut)
bi (pot. biseksualista) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

Bi «symbol pierwiastka chemicznego bizmut»
bi- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: podwójny, dwukrotny, dwoisty»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego