Bo

Słownik języka polskiego PWN*

bo I «spójnik wprowadzający zdanie wyjaśniające wcześniejszą informację lub ostrzegające przed konsekwencjami niewykonania tego, o czym była mowa wcześniej»
bo II «partykuła mająca charakter wzmacniający, zwykle w zwrotach przeciwstawnych, np. Ładna, bo ładna, ale głupia, lub wprowadzająca pytanie retoryczne, zaprzeczająca komunikowanej w nim treści, np. Bo to prawda?, Bo ja wiem?»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego