Bodaj

Wielki słownik ortograficzny PWN

bodaj że (np. bodaj że to jeszcze nie będzie najgorsze)

Słownik języka polskiego PWN

bodaj I
1. «partykuła wyrażająca przypuszczenie mówiącego, że komunikowany w zdaniu sąd jest prawdziwy, a niekiedy wątpliwość co do prawdziwości powtarzanego za kimś sądu, np. To bodaj ich jedyne dziecko.»
2. «partykuła wyrażająca przekonanie mówiącego, że skoro spełnienie jego oczekiwań jest nierealne, trzeba je ograniczyć do minimum, np. Pożycz bodaj sto złotych.»
3. «partykuła wyrażająca życzenie lub przekleństwo, np. Bodaj kark skręcił.»
bodaj II «spójnik wyrażający obojętność mówiącego wobec wyboru, jaki przed kimś stoi, i zarazem sugestię, jakiego wyboru można dokonać, np. Odwiedź mnie kiedyś, bodaj jutro.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

bodaj, bogdaj, bodajże
31.03.2011
W Słowniku poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego wymienione zostały formy partykuły bodaj z końcówkami osobowymi. Pośród nich nie ma bodajm (jest tylko bodajem; za to obok bodajeś jest bodajś). Czy forma bodajm jest niepoprawna? Czy z formami bogdaj i bodajże również wiążą się końcówki osobowe?
Bardzo dziękują za odpowiedź.
Azaż dyjabły
7.03.2014
Dzień dobry!
Proszę określić, z jakim rodzajem archaizmu mamy do czynienia w przypadku wyrazów: dyjabły, fijołki oraz bodajż, azaż.
Pozdrawiam
R.K.
piliśmy i tańczyli
15.06.2011
Dzień dobry!
W jednej z książek beletrystycznych zauważyłam, że wielokrotnie pojawiają się konstrukcje typu: „Od szóstej wieczorem aż do późna w nocy piliśmy, wiwatowali i tańczyli”. Dla mnie to brzmi dziwnie i nienaturalnie, choć słyszałam, że można stosować taki zapis. W jakich przypadkach? Czy w powyższym zdaniu takie ucięcie końcówki -śmy jest poprawne?
Dziękuję

Ciekawostki

BODAJ
Bodaj pochodzi od staropolskiego bog daj ‛niech Bóg da’, ale dziś częściej występuje w złorzeczeniach niż w słowach dobrych życzeń.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Kalendarz i klepsydra Konwickiego, Petersburg Iwaszkiewicza, a na emigracji mówiono bodaj najwięcej o książce Stanisława Swianiewicza W cieniu Katynia. W ciągu...
 • ... niepotrzebny, bezpłodny wyrzut sumienia, z którego nie może wykwitnąć najskromniejszy bodaj pączek nadziei poprawy.
  POSĄG
  Jakże dalekim jesteś od prawdziwego tragizmu...
 • ... Polska znów liczy na Adama Małysza.

  JANUSZ ZIELONACKI

  Nie ma
  bodaj drugiej takiej dyscypliny, w której najlepsi na świecie zawodnicy w...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego