Bryk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bryk (książeczka) -ka, -kiem; -ki, -ków
bryk (wyraz oznaczający szybki ruch, skok) ndm a. bryk!
bryka -yce, -ykę; bryk

Słownik języka polskiego PWN*

bryk I «wykrzyknik nazywający szybki ruch z miejsca na miejsce»
bryk II «broszura zawierająca streszczenia lektur szkolnych, rozwiązania zadań matematycznych itp.»
bryczka
1. «lekki, odkryty powóz konny»
2. pot. «o samochodzie osobowym»

• bryczuszka • bryka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego