CIA

Wielki słownik ortograficzny PWN

CIA (= Central Intelligence Agency – Centralna Agencja Wywiadowcza) ndm

Porady językowe

babka
26.04.2007
Jakie jest pochodzenie słowa babka? Jak znaczenie tego słowa rozumiane jako 'kobieta' powiązane jest z innymi znaczeniami (np. 'ciasto', 'roślina')?
imiona i formy pochodne od nich
23.04.2002
Proszę o przesłanie zasad zdrabniania i zgrubiania imion w języku polskim.
kawalkada felicyj
8.11.2011
Szanowni Państwo,
gdybyśmy zapragnęli (na przykład na użytek gier słownych) utworzyć oboczny dopełniacz l.mn. zakończony na -ij/-yj dla wszystkich rzeczowników rodzaju żeńskiego kończących się na -ia, -ja, to jak powinniśmy postąpić np. ze skodą felicią (wym.: felicją)?
Czy należałoby – uwzględniając wymowę i biorąc wzór z tradycyj i policyj – przemieszczać się kawalkadą felicYj?
Z poważaniem
Ewa D.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a Lem to tylko kryptonim komórki dezinformacyjno-wywiadowczej, takiej jak CIA.
    Dick napisał nawet donos do FBI na mnie, mojego agenta...
  • ... zapobieganie aktom terroru wzrosły do 10 miliardów dolarów rocznie, jednak CIA, główna instytucja amerykańska zwalczająca terroryzm poza granicami kraju, nie wysłała...
  • ... sierpnia 1944 r. Przeanalizowane i opublikowane w 1979 r. przez CIA stało się głównym dowodem w dyskusji, czy eksperci oglądający zdjęcia...

Encyklopedia PWN

CIA
[si: aı eı] Wymowa,
amerykańska agencja federalna, → Centralna Agencja Wywiadowcza.
cesarz chiń. z dynastii Qing, → Jiaqing.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego