Café Club

Wielki słownik ortograficzny PWN

Café Club Café Clubu, Café Clubie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Sródmieścia.
    Na Sródmieściu jest dobry ŤKonradť, to on rzucał w Ť
    Cafe Clubieť. Pusto na ulicy. Może zapytam tej kobiety, czy nie łapią...
  • ... Chyba tak... Idź do "Kaukaskiej", do "FF", do "Sawoju", do "Café Clubu", do "Adrii", ale tam jest najtrudniej... Pracuje tam mój kolega...
  • ... i oczekiwała, kiedy rozlegnie się nareszcie łoskot granatów we wnętrzu ŤCafe Clubuť. Dlaczego nie mogę pokochać jej albo ŤDorotyť? One patrzą sucho...

Encyklopedia PWN

w okresie okupacji niem. kawiarnia w Warszawie (przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu),
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego