Canon

Wielki słownik ortograficzny PWN

Canon (marka i firma) -na, -nie
canon (urządzenie marki Canon) -na, -nie; -ny, -nów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego