Cerkiew

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Cer•kiew (Kościół prawosławny, organizacja, wspólnota) -r•kwi: Cerkiew prawosławna
cer•kiew (świątynia) -r•kwi; -r•kwie, -r•kwi: cerkiew Przemienienia Pańskiego

Słownik języka polskiego PWN*

cerkiew
1. «świątynia chrześcijańska obrządku prawosławnego lub Kościołów wschodnich»
2. «instytucja hierarchiczna wyznania prawosławnego i greckokatolickiego reprezentowana przez duchownych»
3. «wspólnota ludzi wyznania prawosławnego lub greckokatolickiego»

• cerkiewny • cerkiewka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego