Chełmiński

Wielki słownik ortograficzny PWN

Cheł•miń•ski: Jan Cheł•miń•ski, Cheł•miń•skiego, o Cheł•miń•skim
cheł•miń•ski (od: Chełmno); -scy: ziemia chełmińska, ale: Pojezierze Chełmińskie, Wysoczyzna Chełmińska
Radzyń Cheł•miń•ski Radzynia Cheł•miń•skiego, Radzyniem Cheł•miń•skim; przym.: radzyński

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wtedy
10.12.2007
Zwracam się do Pana z nietypowym być może pytaniem. Mój mężczyzna twierdzi, że używany przeze mnie wyraz wtedy w funkcji okolicznika czasu w przykładowym zdaniu: „To wtedy jesteśmy tak umówieni” jest regionalizmem. Czy może jest on dopuszczalną formą ogólnopolską?
Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... materiały statystyczne (pod nazwą Statystyka Królestwa Polskiego kompletna na włóki chełmińskie) - opracowane w 1825 r., podające m.in. strukturę użytkowania gruntów...
  • ... ziemią cały teren.
    Pod numerem czterdziestym dziewiątym na targu przy
    Chełmińskiej znajdowała się teraz budka z tanią odzieżą. Nie było już...
  • ... Zatem najwyższy procent gruntów ornych (80-95) występuje za Wysoczyźnie Chełmińskiej, Równinie Kujawskiej, Równinie Świeckiej i Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. W dolinie Wisły...

Encyklopedia PWN

Chełmiński Franciszek, ur. 23 V 1862, Augustów, zm. po 1932,
architekt;
Chełmiński Jan, ur. 27 I 1851, Brzustów (pow. opoczyński), zm. 1 XI 1925, Nowy Jork,
malarz, kolekcjoner;
pow. ziemski w środkowej i północnej części woj. kuj.-pomor.;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie grudziądzkim, na Pojezierzu Chełmińskim, nad Jez. Zamkowym;
odmiana prawa magdeburskiego, → prawo chełmińskie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego