Chełmszczyzna

Wielki słownik ortograficzny PWN

Chełm•szczyzna -yź•nie, -yznę ,

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pod koniec grudnia do Buga - Naczelny Wódz skierował do obrony Chełmszczyzny grupę operacyjną gen. Stefana Majewskiego, liczącą początkowo zaledwie 2 tys...
  • ... Większe kampanie na zewnątrz podjęto w związku z projektowanym odłączeniem Chełmszczyzny od Królestwa, w związku z 50 rocznicą powstania styczniowego i...
  • ... Urodził się 28 czerwca 1878 r. we wsi Maziarnia na Chełmszczyźnie, w rodzinie ziemiańskiej, ale już całkowicie podupadłej, tak iż już...

Encyklopedia PWN

południowo-wschodnia część Królestwa Pol., złożona z 11 powiatów guberni lubelskiej i siedleckiej (obszar ok. 16 tys. km2), zamieszkanych przez mieszaną ludność pol. i ukr. (0,9 mln mieszk., ok. 31% prawosł.);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego