Chemoterapia

Wielki słownik ortograficzny PWN

chemo•terapia (terapia środkami chemicznymi) -pii, -pię a. chemioterapia

Słownik języka polskiego PWN

chemoterapia
1. «leczenie za pomocą preparatów chemicznych niszczących wybiórczo drobnoustroje chorobotwórcze lub hamujących rozwój komórek nowotworowych»
2. «zapobieganie chorobom roślin albo ich zwalczanie»

• chemoterapeutyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

CHEMOTERAPIA, HEMOTERAPIA
Chemoterapia, częściej chemioterapia, to metoda leczenia kojarzona zwłaszcza z terapią nowotworów. Hemoterapia zaś to leczenie preparatami krwi.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ponad 200. Zbyt różne ma- ją przyczyny i przebieg. W chemoterapii nowotworów od dwudziestu lat nie nastąpił przełom, ale przeprowadzono już...
  • ... im podawane w szpitalu czy przychodni. Dotyczy to przede wszystkim chemoterapii). "Takie działanie jest bezprawne" - powiedział dyrektor ds. lecznictwa warszawskiego Centrum...

Encyklopedia PWN

roln. zapobieganie chorobom roślin lub ich leczenie przez wprowadzenie do tkanek roślin substancji uodparniających (immunizatorów) lub substancji niszczących czynnik chorobotwórczy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego