Chrystus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Chrystus Chrystusa, o Chrystusie, W. Chryste! a. Chrystusie!: Chrystus Pantokrator
Jezus Chrystus Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie

Słownik języka polskiego PWN*

Chrystus «drugie imię Jezusa z Nazaretu»
Chrystus frasobliwy «w polskiej rzeźbie ludowej: wyobrażenie znękanego Chrystusa w postawie siedzącej, z głową wspartą na dłoni»
Jezus Chrystus, Jezus «imię Syna Bożego we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich»
• Jezusowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego