CoA

Wielki słownik ortograficzny PWN

CoA (= koenzym A)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... H2B. Donorem reszt acetylowych w obu typach acetylacji jest acetylo-CoA.
    Acetylacja N-końcowych aminokwasów zachodzi w cytoplazmie, prawdopodobnie podczas translacji...

Encyklopedia PWN

biochem. → koenzym A.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego