Coleridge

Wielki słownik ortograficzny PWN

Coleridge: Samuel Tay•lor Coleridge, Samuela Tay•lora Coleridge’a, z Samuelem Tay•lorem Coleridge’em, o Samuelu Tay•lorze Coleridge’u

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odsłaniającego psychologiczne prawdy. Także jako malarza namiętności. U Szekspira - pisał Coleridge - „każde zdanie, każda metafora, każda personifikacja może być usprawiedliwiona...
  • ... Fascynacja dziełem Szekspira nie znalazła jednak zauważalnego odbicia w dramacie Coleridge'a Remorse (Wyrzuty sumienia), wystawionym w Drury Lane 23 stycznia 1813...
  • ... kaprys) i imaginację, tworzy iluzję dramatyczną. Autor - w myśl idei Coleridge'a - nie powinien poprzestawać na rozbudzaniu uczuć, lecz przedstawiać idee filozoficzne...

Encyklopedia PWN

Coleridge
[kə̣ulərıdż]
Samuel Taylor Wymowa, ur. 21 X 1772, Ottery Saint Mary (hrab. Devon), zm. 25 VII 1834, Highgate k. Londynu,
ang. poeta, krytyk i filozof;
Coleridge-Taylor
[kə̣ulərıdż tẹılər]
Samuel, ur. 15 VIII 1875, Londyn, zm. 1 IX 1912, Croydon (hrab. Surrey),
ang. kompozytor i dyrygent;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego