Conradowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Con•radow•ski (czyj?); -scy a. Konradowski
con•radow•ski (jaki?) a. konradowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... intelektualną biografią Kołakowskiego łączy się raczej postawa św. Pawła niż Conradowska filozofia człowieka czy Henryk Elzenberg. Brak mi także w zakończeniu...
  • ... swoje zbiory i siedzibę w 1980 r., otwierając Centrum Studiów Conradowskich i ułatwiając tym samym korzystanie z kolekcji Conradianów i prowadzenie...
  • ... zwłaszcza z kraju. Należy wymienić ścisłą współpracę placówki z Towarzystwem Conradowskim, które przeniosło tu swoje zbiory i siedzibę w 1980 r...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego