Covent Garden

Wielki słownik ortograficzny PWN

Covent Garden (dzielnica Londynu): Covent Garden Theatre (dziś: Royal Opera House)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tych badań można obejrzeć w Londyńskim Muzeum Transportu przy placu Covent Garden.

    Przyjemność kosztuje

    Jednorazowy przejazd autobusem kosztuje co najmniej 0,70...
  • ... zdecydowanie przeznaczał swe dzieło do teatru - chciał zobaczyć je w Covent Garden, z Elizą O'Neill w głównej roli. Jako walory tekstu wskazywał...
  • ... pierwszej ćwierci XIX wieku zaczęto wprowadzać oświetlenie gazowe. W londyńskim Covent Garden w 1818 roku, w Operze paryskiej w 1821 roku, ale...

Encyklopedia PWN

Covent Garden
[kọwənt gạ:rdən],
Covent Garden Theatre,
teatr w Londynie, początkowo dram., później operowy, zał. 1732 przez aktora i impresaria, J. Richa;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego