Czyżewska

Wielki słownik ortograficzny PWN

Czyżew•ska: Elż•bieta Czyżew•ska, Czyżew•skiej, Czyżew•ską
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
Czyżew•ski: Józef Czyżew•ski, Czyżew•skiego, o Czyżew•skim
czyżew•ski (od: Czyże, Czyżew); -scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego