Czy

Wielki słownik ortograficzny PWN

czy , ,

Słownik języka polskiego PWN

czy I «partykuła rozpoczynająca zdanie pytajne lub ekspresywne, mające formę zdania pytajnego, np. Czy pada deszcz?»
czy II
1. «spójnik zdań podrzędnych o charakterze pytajnym, np. Nie wiem, czy to by się udało.»
2. «spójnik łączący zdania równorzędne lub ich części, wyrażający wymienność lub wyłączanie się członów, np. Był smutny czy też znudzony.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

czy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego