DNA

Wielki słownik ortograficzny PWN*

DNA (= deoxyribonucleic acid – kwas dezoksyrybonukleinowy) ndm
dna (artretyzm) dnie, dnę

Słownik języka polskiego PWN*

DNA «kwas deoksyrybonukleinowy biorący udział w biosyntezie białka i przenoszeniu cech dziedzicznych; też: kod genetyczny dający się ustalić na podstawie analizy tego kwasu»
den «symbol jednostki grubości splotu tkaniny denier»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego