Dakka

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dak•ka (stolica Bangladeszu) -k•ce, -k•kę; przym.: dakijski
dak•ka (podium w meczecie) -k•ce, -k•kę; -kk a. dikka

Encyklopedia PWN

stolica Bangladeszu, → Dhaka.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego