Darwinizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

darwinizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

darwinizm «teoria ewolucji stworzona przez Darwina, wyjaśniająca powstawanie gatunków doborem naturalnym i walką o byt»
• darwinistyczny, darwinowski • darwinista
darwinizm społeczny «kierunek socjologiczny XIX w. przenoszący do badań nad społeczeństwem teorię walki o byt i doboru naturalnego Darwina»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego