Darwinizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

darwinizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

darwinizm «teoria ewolucji stworzona przez Darwina, wyjaśniająca powstawanie gatunków doborem naturalnym i walką o byt»
• darwinistyczny, darwinowski • darwinista
darwinizm społeczny «kierunek socjologiczny XIX w. przenoszący do badań nad społeczeństwem teorię walki o byt i doboru naturalnego Darwina»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

DARWINIZM
Darwinizm – teoria ewolucji stworzona przez Darwina – zainspirował językoznawców.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stanowi z ewolucyjnego punktu widzenia nie lada problem. Zgodnie z darwinizmem (wbrew obiegowym opiniom - jedną z najlepiej udokumentowanych i przekonujących teorii...
  • ... poglądów Johnsona sprowadza się do dość niewyszukanej mieszanki prymitywnie pojmowanego darwinizmu i materializmu. W 1939 roku Johnson przebywał w Europie jako...
  • ... idee mesjanistów o Narodzie ściągnąć na ziemię, odwołał się do darwinizmu, choć zamiast jednostek walczących ze sobą o przetrwanie wprowadził wspólnoty...

Encyklopedia PWN

klasyczna teoria z dziedziny ewolucjonizmu, sformułowana niezależnie przez Ch.R. Darwina i A.R. Wallace’a, równocześnie opublikowana 1858, udokumentowana w dziele Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego... (1859).
darwinizm społeczny, darwinizm socjologiczny,
kierunek w socjologii występujący w 2. połowie XIX w. i stanowiący skrajną postać teorii naturalistycznych (naturalizm) i jedną z odmian teorii ewolucjonistycznych (ewolucjonizm);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego