Darwinizm

Słownik języka polskiego PWN*

darwinizm «teoria ewolucji stworzona przez Darwina, wyjaśniająca powstawanie gatunków doborem naturalnym i walką o byt»
• darwinistyczny, darwinowski • darwinista
darwinizm społeczny «kierunek socjologiczny XIX w. przenoszący do badań nad społeczeństwem teorię walki o byt i doboru naturalnego Darwina»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego