Data--marca--

Porady językowe

środa 25 marca
22.09.2011
Czy w zdaniu typu „Dziś mamy środę 25 marca” między nazwą dnia tygodnia a datą dzienną powinien znaleźć się przecinek? Podobne wątpliwości mam także w odniesieniu do samoistnych zapisów w rodzaju środa 25 marca, często spotykanych w prasie codziennej.
5 listopada – 17 marca
21.02.2013
Czy dopuszczalne jest umieszczenie półpauzy (lub myślnika) bez spacji pomiędzy datami, w przypadku gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie? Przykładowo:
Po ostatniej trasie koncertowej (5 listopada 2011 – 17 marca 2012) postanowił odpocząć na Karaibach.
Ich czwarta wyprawa (czerwiec 2003 – maj 2004) zakończyła się sukcesem.
daty
21.03.2003
Jaka jest poprawna pisownia daty: dzień–miesiąc–rok czy rok–miesiąc–dzień? Jaka jest podstawa prawna (nie znalazłam nic na ten temat w ustawie o języku polskim).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego