Domanice

Wielki słownik ortograficzny PWN

Domanice -ic; przym.: domanicki

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, na południowym skraju Wysoczyzny Siedleckiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego