Dumas

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Dumas: Aleksan•der Dumas, Aleksan•dra Dumasa (a. Dumas), Aleksan•drze Dumasie (a. Dumas); Dumasowie, Dumasów: Aleksander Dumas ojciec, Aleksander Dumas syn , ,

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego