Dydek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Dydek: Małgorzata Dydek, Małgorzacie Dydek, Małgorzatę Dydek
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
dydek -d•ka, -d•kiem; -d•ki, -d•ków

Słownik języka polskiego PWN*

dydek, dytek
1. reg. «pieniądz»
2. daw. «drobna moneta»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego