Dzienniku-Ustaw

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dzien•nik U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej Dziennika U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (skróty: DzU RP, Dz.U. RP, DzU)

Porady językowe

Dziennik Ustaw w skrócie
28.05.2014
Szanowni Państwo,
jaka jest prawidłowa pisownia skrótu Dziennika Ustaw (poza DzU)? W jednej z porad odpowiedziano, że Dz. U. (ze spacją), w orzeczeniu RJP jest Dz.U. (bez spacji). Z góry dziękuję.
Z poważaniem,
K.S.
Ustawa z dn. ... i Dz. U.
5.12.2001
Jak prawidłowo - tzn. wielką czy małą literą - powinno się pisać poszczególne elementy nazwy ustawy: zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 czy też zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97, Dz.U. Nr 133, poz. 883. A może jeszcze inaczej? I czy skrót Dz. U. jest prawidłowy? Widziałam już tyle wariantów pisowni, że jestem mocno zdezorientowana...

Dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
akty prawne
24.01.2007
W piśmie urzędowym (nie chodzi o tekst aktu prawnego) przywołującym artykuł danej ustawy posługujemy się którymś z następujących wariantów: ustawa z dnia 15.12.2000 r. o ... lub ustawa o ... z dnia 15.12.2000 r., lub Ustawa o ... z dn. 15.12.2000 r., lub Ustawa z dn. 15.12.2000 r. o ...? Czy w przywołanych przykładach słowo ustawa piszemy z małej czy z dużej litery? Czy datę uchwalenia aktu piszemy po słowie ustawa, czy na końcu, czyli po tytule ustawy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Zakład Wydawnictw i Poligrafii przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadal Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie wydaje tylko w wersji papierowej, bo zgodnie...
 • ... kwila i nie będzie miała co sprzątać fila
  sprawdź w
  dzienniku ustaw
  poz, nr 293 wiersz 5
  no to dla wszystkich.....


  .... a...
 • ... maja, a zacznie obowiązywać 31 maja br. Znajdziemy je w Dzienniku Ustaw nr 47 z 16 maja.

  Po bezpłatne akcje - wynika z...

Encyklopedia PWN

w Polsce urzędowy organ, w którym ogłasza się ustawy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego