ET

Wielki słownik ortograficzny PWN

et (wykrzyknik) a. et!
et (znak pisarski &) ndm a. etka
et al•teri (= i inni; skrót: e.a.)
et cetera (i tak dalej; skrót: etc.)
ETA (= Euskadi Ta Askatasuna – Kraj Basków i Wolność) ET-y, Ecie, ET-ę a. ndm a. Eta
eta (litera alfabetu greckiego) ecie, etę

Słownik języka polskiego PWN

et «wykrzyknik wyrażający różne stany, uczucia»
duce et auspice «pod dowództwem i kierownictwem»
et cetera [wym. et cetera, et cetera] «i tak dalej»
et consortes [wym. et konsortes] «i towarzysze, i wspólnicy»
panem et circenses
1. «chleba i igrzysk – hasło wyrażające żądania ludu rzymskiego w okresie cesarstwa»
2. «wyrażenie oznaczające postawy ludzi pozbawionych wyższych celów»
pro et contra [wym. pro et kontra] «za i przeciw»
son et lumière [wym. są e limjer] «wieczorne przedstawienie na tle zabytkowego budynku, z komentarzem historycznym ilustrowanym muzyką»
tibi et igni «przeczytaj i zaraz spal»
urbi et orbi
1. Urbi et Orbi «formuła uroczystego błogosławieństwa udzielanego przez papieża z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie»
2. «do wiadomości powszechnej»
eta «nazwa litery greckiej H, η»
eto- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z obyczajem, zwyczajem, określonym sposobem zachowania się»
ecie-pecie
1. pot. «bezsensowna gadanina, pisanina»
2. pot. «o człowieku niezaradnym, naiwnym»
3. pot. «pieniądze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

et

Porady językowe

eta
7.10.2002
Jak odmienia się grecka litera eta?
opis bibliograficzny publikacji zbiorowych
25.01.2008
Mam kłopot z cytowaniem nazwisk autorów prac naukowych. Tam, gdzie autorów jest więcej niż jeden, w pismach naukowych pisze się np. XX et al. Podobno w przypadku pracy doktorskiej, którą obecnie piszę, posługiwanie się tym skrótem nie jest prawidłowe. Czy to prawda? A jeżeli tak, to czy istnieje może jakiś inny sposób niż pisanie po kilkadziesiąt razy xx i współpracownicy albo xx i inni? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie!
Ewa Saczuk
prace zbiorowe i prace kierowane
12.02.2009
Dzień dobry,
chciałabym się zapytać, jak poprawnie zapisywać w języku polskim nazwiska osób prowadzących badanie kliniczne, zamieszczone w tekście medycznym. W wersji angielskiej to np. Brown and colleagues. Spotkałam się z wersją Brown i wsp., ale nie jestem pewna, czy jest to oficjalnie przyjęty zapis. Może Brown i współpracownicy, Brown i inni?
Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tej samej sprawie] ponowną wróżbę przez to jakoby boskie zwierzę (et premissis sortibus, quibus id exploravere prius, per hunc quasi divinum...
  • ... obok wytycznych prymasa natchnieniem była dla niego papieska encyklika "Fides et ratio", szczególnie zaś fragment o dążeniu do jedności Prawdy Objawionej...
  • ... stały zamachy bombowe. Autonomię Basków w Hiszpanii wspierała działalność bojówek ETA - przypomniał Duray.
    Słowa te zbulwersowały słowackich polityków. Jeszcze bardziej zaniepokoiła...

Encyklopedia PWN

et tu, Brute, contra me
[łac., ‘i ty, Brutusie, przeciw mnie’],
słowa, które umierający Cezar miał skierować do Brutusa, jednego z zabójców, dawnego przyjaciela.
Banque de Paris et des Pays-Bas
[bãk dö parị e de pejibạ; fr., ‘bank parysko-niderlandzki’],
Paribas,
prywatny, będący spółką akcyjną, inwestycyjny bank francuski (banques d’affairs), założony 1872, z siedzibą w Paryżu.
encyklika Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem, ogłoszona 1998;
„Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique et Artistique”
[bültę̣ polonẹ literẹ sjãtifịk e artistịk],
emigr. miesięcznik społ.-kult., wyd. 1880–1922 w Paryżu;
Cercle et Carré
[serkl e karẹ] Wymowa,
międzynar. ugrupowanie artyst.; zał. 1930 w Paryżu przez M. Seuphora i J. Torresa-Garcię;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!