Einstein

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ein•stein: Al•bert Ein•stein, Al•berta Ein•stei•na, o Al•ber•cie Ein•stei•nie: teoria względności Einsteina, wzór Einsteina, ale: einstein (pierwiastek chem.), einstein a. ajnsztajn (jedn. fiz.)
ein•stein (pierwiastek chem.; symbol: Es) -nu, -nie, ale: Einstein (nazwisko)
ein•stein (jedn. fiz.) -na, -nie; -ny, -nów a. ajnsztajn, ale: Einstein (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN*

ajnsztajn, einstein «wielkość charakteryzująca światło»
einstein [wym. ajnsztajn]
1. «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny»
2. zob. ajnsztajn.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego