Entropia

Wielki słownik ortograficzny PWN

en•tropia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

entropia
1. «chaos, bezład»
2. «w termodynamice: jedna z funkcji stanu określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych z przemianami i przepływem energii»
3. «w teorii informacji i w termodynamice statystycznej: miara nieokreśloności i stopnia nieuporządkowania elementów i stanów znajdujących się w pewnym zbiorze»

• entropijny, entropiczny
entropia informacyjna «wielkość określająca ilość informacji zawartej w wiadomości wysłanej przez źródło»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego