Estera

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Estera -erze, -erę, W. -ero; -er
ester estru, estrze; estrów

Słownik języka polskiego PWN*

ester «związek organiczny powstający w wyniku działania kwasów na alkohole lub fenole»
• estrowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego