Esterhazy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ester•hazy: Pal An•tal Ester•hazy, Pala An•tala Ester•hazyego, o Palu An•talu Ester•hazym a. Esterházy
Ester•házy: Pál An•tal Ester•házy, Pála An•tala Ester•házyego, o Pálu An•talu Ester•házym a. Esterhazy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego