Ewangelia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ewan•gelia (tytuł księgi; opis życia Chrystusa; jego nauki) -lii, -lię: Ewangelia św. Marka, Ewangelia wg św. Łukasza
ewan•gelia (zespół niewzruszonych zasad; część mszy) -lii, -lię; -lii

Słownik języka polskiego PWN

ewangelia
1. «utwór wczesnochrześcijański zawierający opis życia i naukę Jezusa»
2. Ewangelia «księga zawierająca teksty czterech ewangelistów, wchodzące w skład Nowego Testamentu; też: każdy z tych tekstów»
3. «nauka Jezusa Chrystusa zawarta w tej księdze»
4. «część mszy z czytaniem fragmentu tej księgi»
5. «zespół niewzruszonych zasad i nakazów moralnych»

• ewangelijny, ewangeliczny • ewangelista
ewangelie synoptyczne «trzy ewangelie: według Mateusza, Marka i Łukasza, podobne do siebie pod względem doboru opisywanych wydarzeń i formy literackiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

niejasne słowa kolędy i Ewangelii
27.02.2011
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w jednej z kolęd są słowa „Oddajmy za złoto wiarę”. Na lekcjach religii uczą, że jeśli już coś za coś oddawać, to najlepiej życie za wiarę, a przehandlowanie wiary, do tego jeszcze za dobra materialne, to coś nie do pomyślenia.
Podobną konsternację wywołują słowa Ewangelii: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zawsze była mowa raczej o ubóstwie materialnym, a bogactwie duchowym.
Imiona świętych i apostołów
6.05.2019
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie, czy imiona świętych i apostołów zawsze należy poprzedzać wyrazem święty lub skrótem św.; tzn. czy poprawny jest zapis np. Ewangelia wg. św. Jana czy Ewangelia wg. Jana?
pełnia czasu
18.10.2005
Co oznacza wyrażenie pełnia czasu? I czy ma ono coś wspólnego z „Kiedy się wypełniły dni” Gałczyńskiego? Czy wypełnianie czasu (ale nie np. grą w pokera, tylko wypełnianie bezdopełnieniowe) jest stałym związkiem frazeologicznym, czy przeciwnie – w obu przypadkach mamy do czynienia tylko z okazjonalnym zestawieniem akurat takich wyrazów?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wrogość" (Ef 2, 14), zanegował samą
  istotę tego rodzaju podziałów.
  Ewangelia jest krystalicznie
  jednoznaczna: każdy - nawet nieprzyjaciel - jest twoim bliźnim. To...
 • ... heroizmu, a także do uchwycenia fenomenu dojrzałości opartego o "ducha Ewangelii".

  WYMIAR NADZIEI

  Każda nadzieja odznacza się jakimś wymiarem: jest nadzieją...
 • ... to, by odczytywać znaki czasu i szukać rozwiązań odpowiadających duchowi Ewangelii. Byłoby idealnie, gdyby zawsze udało się uzyskać zgodność sumienia z...

Encyklopedia PWN

Ewangelia
[gr. euaggélion ‘dobra nowina’]:
Łukasza Ewangelia, Ewangelia według św. Łukasza,
trzecia Ewangelia kanoniczna.
Marka Ewangelia, Ewangelia według św. Marka,
w Nowym Testamencie druga z Ewangelii kanonicznych;
Jana Ewangelia, Ewangelia według św. Jana,
w Nowym Testamencie ostatnia z 4 Ewangelii kanonu chrześcijańskiego;
Mateusza Ewangelia, Ewangelia według św. Mateusza,
w Nowym Testamencie pierwsza Ewangelia kanoniczna;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!