Excel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Excel (inform.) Excelu, Excelem
Mic•ro•soft Ex•cel Mic•ro•soft Ex•cela, Mic•ro•soft Ex•celu

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego