Felerny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

felerny
1. pot. «wadliwy»
2. pot. «pechowy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

FELERNY, FERALNY
Felerny to taki, który ma wadę, czyli feler, natomiast feralny to inaczej pechowy, por. feralna trzynastka. O pomyłkę tym łatwiej, że obcojęzyczne źródła tych słów – niemieckie Fehler ‛błąd, wada’ i łacińskie feralis ‛pogrzebowy, zgubny’ – mają wspólną aurę emocjonalną.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Mazowiecki, bo na jego grubej kresce jakoby oparta była ta felerna filozofia. A jej złym duchem jest Adam Michnik i jego...
  • ... otworzyła usta; popsuta zabawka, zdezelowany zegar, który wyrzucił przed drzwi felerną kukułkę - o niewłaściwej porze i niezdolną do wydania głosu; uszkodzony...
  • ... z opinii biegłych wynika, że gips na zdjęciu nie udaje felernego dysku, a jedynie tworzy obraz obcego ciała w organizmie człowieka...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego