Ferma

Wielki słownik ortograficzny PWN

fer•ma -mie, -mę; ferm
ferm (teatr.) -r•mu, -r•mie; -r•mów
ferm (pierwiastek chem.; symbol: Fm) -r•mu, -r•mie, ale: Fermi (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN

ferma «gospodarstwo nastawione na hodowlę zwierząt»
• fermowy
ferm I «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny»
ferm II «dekoracja teatralna wyobrażająca np. krajobraz lub zabudowania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

farma wiatrowa
17.04.2012
Chciałabym zapytać o termin używany jako synonim elektrowni wiatrowej, mianowicie: czy poprawnie jest: farma wiatrowa, czy ferma wiatrowa? Słowo ferma kojarzy się z produkcją zwierzęcą i nie pasuje do elektrowni, lecz farma podstawowe znaczenie ma też rolnicze. W literaturze spotyka się wyłącznie sformułowanie farma wiatrowa, w portalach informacyjnych jest różnie. Znalazłam też firmy o nazwie ferma wiatrowa. Nie natrafiłam na informację, że termin ferma wiatrowa jest niepoprawny.
odmiana nazw pierwiastków
25.05.2006
Na stronie http://www.ciop.pl/8461.html wypisano związki różnych pierwiastków, m.in. noblu i berkelu. Słowniki podają, że nobla. Co do Bk – różnie: berkela: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=3854, berkelu: http://so.pwn.pl/slowo.php?co=berkel. Wszystkie pozostałe pierwiastki rodzaju męskiego mają w dopełniaczu ‑u (einsteinu, neptunu). Czy zatem noblu traktować jako błąd?

Ciekawostki

FERMA, FARMA
Ferma to gospodarstwo, w którym hoduje się nieduże zwierzęta, np. kury lub króliki, farma natomiast to duże gospodarstwo rolne, zwłaszcza w Ameryce lub zachodniej Europie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Wieś na styku Jez. Bnińskiego i jez. Wielkie Jeziory (60ha). Ferma zwierząt futerkowych. W 1848 we wsi uformował się obóz powstańczy...
  • ... kontrolnych. Przeprowadzono trzy doświadczenia żywieniowe, w tym: dwa pierwsze na fermie doświadczalnej Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego w Snopkowie, a trzecie na...
  • ... Grypa rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Azji, wirus zaatakował też fermy w Indonezji. Po informacji o śmiertelnym przypadku w Tajlandii UE...

Encyklopedia PWN

ferma
[fr.],
farma,
w krajach rozwiniętych ekonomicznie gospodarstwo rolne o cechach przedsiębiorstwa prowadzonego na zasadach handlowych;
ferm, Fm, fermium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 100;
Fermo, łac. Ascoli Piano,
m. we Włoszech (region Marche), na wybrzeżu M. Adriatyckiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego