Ferma

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fer•ma -mie, -mę; ferm
ferm (teatr.) -r•mu, -r•mie; -r•mów
ferm (pierwiastek chem.; symbol: Fm) -r•mu, -r•mie, ale: Fermi (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN*

ferma «gospodarstwo nastawione na hodowlę zwierząt»
• fermowy
ferm I «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny»
ferm II «dekoracja teatralna wyobrażająca np. krajobraz lub zabudowania»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego