Freudowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Freu•dow•ski (czyj?); -scy

Słownik języka polskiego PWN

freudyzm [wym. frojdyzm] «teoria psychologiczna zakładająca, że popęd seksualny jest motorem postępowania człowieka»
• freudowski • freudysta • freudystka

Porady językowe

lovecraftowski versus lovecraftiański
18.12.2017
Od nazwiska amerykańskiego pisarza grozy H.P. Lovecrafta pochodzi nazwa charakterystycznego stylu, a wręcz całego podgatunku literackiego horroru. W polskich tekstach – tych wydanych drukiem oraz tych publikowanych w Internecie – jest on określany zamiennie raz jako lovecraftowski, a raz lovecraftiański. Która forma jest poprawna? A może ich zakres znaczeniowy powinien być odmienny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Z pewnością. Ale było to też coś więcej niż tylko freudowska zależność, z której obaj nie potrafili się wyzwolić. Według Alice...
  • ... nie jest anomalią. Wyjaśniane jest najczęściej - mniej lub bardziej zmodyfikowaną - Freudowską koncepcją popędów. Podstawowymi popędami są tu instynkty życia i śmierci...
  • ... roku 1918.

    Według Karla A. Menningera samobójstwo jest, zgodnie z
    Freudowską koncepcją popędów, uzewnętrznieniem kompleksu sadyzmu i masochizmu. Samobójstwo (pełne lub...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego