Głąb

Wielki słownik ortograficzny PWN*

głąb (głupiec) -ba, B.= D., -bie; te -by, -bów
głąb (łodyga kapusty) -ba, B.= M., -bie; -by, -bów
głąb (głębina) głębi; głębie, głębi

Słownik języka polskiego PWN*

głąb I
1. «krótka, gruba łodyga roślin kapustnych»
2. pogard. «człowiek niezdolny, nieinteligentny»
w głąb «głęboko, w dół, w dal»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego